Çocukta Olumlu Davranışı Geliştirmede Kuralların Belirlenmesi

Çocuğun olumlu davranışları edinebilmesi bir takım kurallar yolu ile olur. Çocuklar
belirlenen kuralların gerekçelerini bilmek isterler. Bu olayları anlamlandırmalarını sağlar. Ailede
kurallar uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda özetlenmektedir.
Kuralların sayısı sınırlı olmalı ve kesinlikle uygulanmalıdır. Kuralların değişmezliği
vurgulanmalı ve değiştirilmesi gereken durumda gerekçeleri açıklanmalıdır. Bu kuralların
herkes için geçerli olduğu belirtilmelidir. Örneğin; “Bu evde hiç kimse diğerine kötü şeyler
söyleyemez.” gibi.

-Kurallar mantıklı olmalı ve çocukların uyabileceği düzeyde olmalıdır. “Etrafta başkaları
varken ağlama.” veya “Büyüklerinle birlikteyken haklıysan bile itiraz etme.” gibi kurallar
makul olmadıkları gibi, çocuğun gelişimine de yardımcı olamazlar.

-Kurallar, çocuktan ne beklediğimizi açıkça ortaya koymalı ve onu yönlendirmelidir. Bir şeye
“Hayır” dendiğinde neden “Hayır” dendiği açıklanmalı ve değişik seçenekler sunulmalıdır.

-Kurallar mümkün olduğu ölçüde olumlu kelimelerle ifade edilmelidir. Örneğin; “Oyuncak
araban çalışmadığında onu fırlatma” diyerek çocuğa yalnızca ne yapması gerektiğini söyleyen
olumsuz bir ifade kullanmak yerine, çocuğa ne yapması gerektiğini söyleyen olumlu ifade
kullanarak “Oyuncak araban çalışmadığında çalıştırmak için babandan yardım alabilirsin”
denilmelidir.

-Kurallar, gerek anne gerekse baba tarafından tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.
Uygulanmadıkları takdirde çocuğun kafası karışacaktır. Çocuk, bir kural konusunda anne
babasından farklı düşündüğünü fark ederse bunu istismar edecektir. Örneğin; annenin
“Yatma saatin geldi” dediği sırada babanın “Biraz daha otursun” demesi gibi.

-Çocuğa kuralların belirlenmesinde söz hakkı verilmelidir. Bu durumda kuralları daha kolay
benimseyecektir.

-Ailenin koyduğu kurallara uyulmadığı takdirde olabilecekler çocuğa abartılarak
söylenmemelidir. Örneğin “Yemeğini yemezsen hasta olur, ölürsün” gibi.

Seans ve Randevu İçin Tıkla
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar;
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Bize Yazın yada Arayın 0 534 363 98 96