Pedagog / Çocuk Psikolojisi · 29 Ocak 2024

6 Yaş Çocuk Psikolojisi, Ankara Pedagog

6 Yaş Çocuk Psikolojisi

Bu yaşlarda çocuklar oyun çağının birçok özelliklerini gösterir, 6 yaş zihni ve duygusal gelişmeleri bakımından okula devam edebilecek kadar olgun olunan bir yaştır.

6 Yaş Çocuk Zihni Gelişimi

Bu çağda çocuğun zihin gücü ve belleği bir hayli gelişir. Çocukta somut düşünce tarzı hakimdir. Duyguları ile düşünür. Gözlemler ve deneyler sonucu bir takım hükümler verebilir. Çocuk çevresini toptan algılar. Soyut ve mantıklı düşünemezler Toplu öğretim en uygun öğretme sistemidir. His ve heyecanlarının etkisinde kalarak yargılara varır. Olayları objektif olarak eleştiremez. Sık sık kendini över .Bu dönemin sonunda kendi kusurlarını görmeye başlar Ve eleştirir. Zaman ayarlayamaz. ilerisi için plan yapamaz. Sayılan kavramaya başlar. Basit toplama, çıkarma hesaplan yapar.

6 Yaş Çocuk Dil Gelişimi

 • Dil çok zenginleşir. Çocuk çok fazla kelime öğrenir.
 • “Toptan görüş” hakimdir, Bunun için okuyacağı harflerden başlamak yerine, çocuk için anlamlı olan cümlelerden başlamak daha uygundur.
 • Sessiz okuması, sesli okumasına nazaran daha hızlıdır.
 • Bu çağın sonuna doğru yabancı dil öğrenmeye hazır hale gelir.

6 Yaş Çocuk İlgiler

 • Temsil oyunlarına ilgi, hayvanlarla ilgili temsiller, şarkılı temsillere ilgi devam eder.
 • Kızlar; büyükler gibi giyinmeye, evcilik oynamaya
  Erkekler; Şoförlük, Pilotluk, Askerlik gibi oyunlar oynamaya yönelirler.
 • Böceklere ve diğer hayvanlara ilgi görülür.

6 Yaş Çocuk Moral Gelişimi

 • İyilik ve kötülük kavramları, ana-babanın beğendiği ve beğenmediği davranışları ile ilgili olarak değişir.
 • Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler, Kusurlu görünmek onları endişelendirir.
 • “Başkalarına zarar vermek kötüdür” gibi genel değer yargılarına varabilirler. Bu dönemde çocuklara hangi davranışların iyi veya kötü olduğunu tanıtmak faydalıdır.

6 Yaş Çocuk Duygusal Gelişim

 • En önemli duygusal ihtiyaçları sevilmek, beğenilmek, değer verilmektir. Anne, baba, öğretmen tarafından ne kadar ilgi ve sevgi görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur.
 • İlgi merkezi olma isteği kuvvetlidir.
 • Başarılı olma ihtiyacı kuvvetlidir. Gerçek başarılar elde edemezlerse hayali başarılarla övündükleri görülür.
 • Bu dönemde korku, öfke, kıskançlık, neşe, sevgi gibi duygular bir çocuğun gününü birbiri ardına doldurabilir. Duygusal halleri çabuk değşir.

6 Yaş Çocuk Arkadaşlarla ilişkiler

 • Bu yaşta grup halinde oyun oynayabilirler.
 • Arkadaşlık kısa sürelidir.
 • Genellikle yakın arkadaşlarının kendi cinslerinden seçerler.
 • Fakir-zengin ayrılığı gözetmezler. Fakat başka sınıf, okul ve çocuklara karşı cephe alırlar.
 • Giyim, Konuşma, zevk bakımından çocuk, arkadaşlarını taklit eder. Rekabete girer. Sosyal yönden prestij kazanmak amacıyla güç gösterilerine girerler. Eşya ve aileleriyle övündükleri görülür.

6 Yaş Çocuk Aile ilişkileri

 • Aile büyüklerine karşı tavır takınır, yaramazlık eder.
 • Çoğu zaman kişiliğini gösterme, bağımsız olabilme çabasıyla inatçılık, dik başlılık, itaatsızlık olabilir.
 • Büyüklerinin her şeyi daha iyi bildikleri ve yaptıklarını düşünürler. Ebeveynlerini kendine örnek seçer.
 • Okulda günün önemli bir kısmını geçirmesine rağmen ana-baba sevgi ve ilgisine ihtiyacı çok kuvvetlidir.

6 Yaş Çocuk Öğretmen ile ilgili bölüm

 • Çocuk öğretmenine büyük ilgi ve hayranlık duyar. Kendini beğendirmek için elinden geleni yapar.
 • Çok görülen şikayet olayı, çok kere öğretmenin ilgisini çekmek için yapılır.
 • Tenkitler çocuklarda çok büyük etki yapar. Alay ve şakalarda alınır.

6 Yaş Çocuk Kazandırılması geren davranışlar:

1- Eşyalarını temiz ve düzenli kullanma,
2- Yatağını düzeltme,
3- Kıyafetlerinin kendisinin giymesi ve çıkarttıklarını katlayıp yerine koyması,
4- Sabah temizliğine dikkat etmesi, dişlerini fırçalaması,
5- Oyuncaklarını toplaması,
6- Kardeşleriyle iyi ilişkiler içinde olması,
7- Büyüklerine karşı saygılı olması,
8- Annesine yapabileceği ev işlerinde yardımcı olması,
9- Verilen ödevi zamanında yapması,
10 -Eve gelen misafîr çocuklarına iyi davranması,
11- Oyuncaklarını paylaşması,
12- Vaktinde yatma ve uyuma,
13 – Tuvalet temizliğine dikkat etme,
14 – Problemlerini rahatlıkla söylemesi,
15 – Okula uyum sağlama,
16 – Evini, okulunu, yakın çevresini tanıma,
17 – Temel insan ilişkilerinde nasıl davranacağını bilme,
18 – Toplumsal değerlere karşı olumlu bir tutum geliştirme,
19 – Sağlık kuruluşlarını bilme,
20 – Trafîk kurallarını bilme,
21 – Toplu yaşama kurallarını bilme,
22 – Doğayı sevme,
23 – Boş zamanlarını iyi değerlendirme,
24 – Zaman kavramını bilme,
25 – Okuma ve dinlenme becerisi kazanma,
26 – Türkçe’yi doğru kullanma,
27 – Okuma alışkanlığı kazanma,
28 – Günlük hayatta kullanılan toplama ve çıkarma yapma,
29 – Zihinden hesaplar yapma,
30- Seviyeye uygun problem çözme,
31- Varlıklar arasındaki ilişkiyi kavrama,
32- Sesini doğru kullanma,
33- Duygu ve düşüncelerini resimle ifade etme,
34- Artık malzemeleri kullanarak resim yapma,
35- Günlük işlerim yürütecek kuvvet, Çeviklik ve dayanıklılık kazanma,
36- Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili kuralları öğrenme,
37- Oyunları kuralarına göre oynama,

6 Yaş Çocuk Okuma Alışkanlığı kazandırma:

1- Evde kitapların varlığı, çocukların okumaya hazırlanmalarını garantilemektedir.
2- Ana-babalar çocuklarına kitaplar okuyarak, Okumanın değerini iyi bir canlı örnek olarak çocuklarını okumaya yönlendirebilir.
3- Çocuğa yönelik resimli kitapları çocuğun ulaşabileceği yerde bulundurulmalı, çocuğun kitapla oynamasına ve sayfaları karıştırmasına izin verilmelidir. Resimler üzerinde konuşmalar, tartışmalar yapılmalıdır.
4- Çocuğa basit hikayeler okunmalıdır. Hikayeler üzerinde konuşulmalıdır.
5- Okunan hikaye ile çocuğun yaşadığı olaylar arsında ilişkiler kurulmalıdır.
6- Kitaptaki yazıları göstermek, sembollerin bir anlamının olduğunu anlatmak çocukta öğrenme isteğini arttırır.

Ailenin dağılması ve çocuk:

Çocuğun sağlıklı aile ilişkilerinden uzak kalması duygusal gelişimini etkilediği gibi, bedensel ve zihinsel gelişimini de olumsuz etki de bulunur.
1- Dikkatini bir konuya toplaması güç olur.
2- Diğer insanlarla başarılı ilişkiler kuramaz.
3- İçe dönük ve bencil bir kişi olur.
4- Kekemelik, alt ıslatma, sınıf içinde uyumsuzluk görülür.
5- Yaramazlık, aşırı hareketlilik ya da gerçek olmayan bedensel şikâyetler görülür.
6- Huysuzluk, saldırganlık ve hırçınlık görülür.

Anne veya Babası ölen çocuk:

 • Çocuğun mutsuzluğu açıkça görülür.
 • Çocukta ölüm korkusu meydana gelebilir.
 • Terk edilmiş olma duygusu hisseder. Buna bağlı olarak yalnızlık, boşluk duygulan oluşur.
 • Gizli suçluluk duyguları vardır. Gece korkusuna kabuslara neden olur.
 • Aşırı ağlama, mutsuz görünme, taşkınlık görülür.

Tek çocuk:

 • Tek çocuğun giyim ve eğitimi, beslenmesi daha kolaydır.
 • Oyun arkadaşlarının azlığı önemli bir engeldir. Oyundan zevk alamaz.
 • Yetişkinlerle konuşmayı yeğler. Oyun ona zamanla gereksiz gelir.
 • Kardeş, çocuğu sosyal yaşama hazırlar. Yetişkinlerle iletişim kurması çocuğun kendini yaşıtlarından farklı görmesine sebep olur.
 • Ana-Babasının yardımına hemen hazır olması, çocuğun güçsüzlüğünü arttırır. Güvensizlik duygusu artar.
 • Tek çocukla çok fazla ilgilenilir, şımartılır.
 • Sabırsızlık ve hükmetme tek çocuğu sembolize eder.

Büyük çocuk

Anne ilk çocuğuna daha fazla özen göstermiştir, Deneyim eksikliği vardır. Aşırı hoşgörü ve kızgınlık arasında gidip gelen davranış değişikliklerine sebep olur. Tek çocuk birden büyük çocuk olur. Sorumluluklar üstlenir. Önceden sahip olduğu ayrıcalığı sürdürmek ister. Bu durum kendini imtiyazlı görmesine kardeşlerinin faaliyetlerine katılmasına sebep olur.

6 Yaş Çocuk Psikolojisi
Seans ve Randevu İçin Tıkla
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar;
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Bize Yazın yada Arayın 0 534 363 98 96